TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Quảng cáo
Ước tính lưới độ cao tự do (Lần đọc 3581)

1. Giao diện chương trình

 

2. Chức năng của chương trình
        Chương trình ước tính lưới độ cao tự do: Cho phép soạn thảo, ước tính lưới độ cao tự do. Mục đích xác định các cấp hạng lưới, hoặc xác định độ cao yếu nhất hoặc chênh cao yếu nhất, để tiến hành đo đạc đạt độ chính xác theo yêu cầu. Với một đồ hình lưới có thể có các trường hợp sau:
  • Biết trước sai số trung phương (SSTP) trên một trạm máy (hoặc SSTP trêm 1 km chiều dài) tiến hành ước tính tìm SSTP độ cao điểm yếu nhất và chênh cao điểm yếu nhất.
  • Biết trước SSTP độ cao điểm yếu tiến hành ước tính tìm SSTP trên một trạm máy (hoặc SSTP trên 1 km chiều dài) từ đó xác định được cấp hạng lưới cần đo đồng thời cũng xác định được SSTP chênh cao yếu nhất của lưới.
  • Biết trước SSTP chênh cao yếu tiến hành ước tính tìm SSTP trên một trạm máy (hoặc SSTP trên 1 km chiều dài) từ đó xác định được cấp hạng lưới cần đo đồng thời cũng xác định được SSTP độ cao điểm yếu nhất của lưới.
  • Kết quả bình sai được trình bày dạng bảng theo quy định.
  • Chương trình có tính toán với các mạng lưới lớn, tốc độ xử lý nhanh
3. Các tính năng trên hộp thoại
        Chương trình có các menu, các nút lệnh và các nút tùy chọn với các chức năng sau:
*Menu Thao tác tệp : Gồm các menu con sau:
  • Tạo lưới mới: Chức năng tạo mới chương trình, các dữ liệu trong bảng, trong các hộp nhập được xóa trắng để bắt đầu nhập số liệu cho một lưới mới.
  • Đọc số liệu từ tệp: Chương trình cho phép nhập số liệu trực tiếp theo các bảng, các ô nhập, song cũng có thể đọc số liệu từ môt tệp số liệu đã có sẵn (được nhập theo đúng định dạng). Cách soạn thảo một tệp số liệu được trình bày ở cuối trang.
  • Ghi số liệu ra tệp: Chức năng ghi số liệu được nhập trong các, các bảng của chương trình ra tệp theo đúng định dạng. Thuận tiện khi chạy lại vì khi đó ta không phải nhập lại số liệu, mà thay bằng lệnh Đọc số liệu từ tệp.
  • Thoát: Thoát khỏi chương trình đang chạy
*Menu Trợ giúp: Có menu con "Hướng dẫn sử dụng chương trình"        
Hộp thoại Chọn thông số: Ta phải chọn các thông số sau:
4. Các tiện ích soạn thảo số liệu của bảng
       Các bảng nhập dữ liệu tên điểm và toạ độ điểm. Các bảng nhập này có các tiện ích soạn thảo như cắt, dán, sao chép, chèn hàng, xóa hàng, tự động sắp xếp tên điểm theo vần alphabet..v.v., cụ thể như sau:
Khi nhập điểm định vị(điểm nút)
         * Menu nhập tên điểm tự động: có thể nhập phần tên điểm giống nhau của các tên điểm ví dụ GPS-1, GPS-2,...,GPS-n, trong đó phần tên điểm giống nhau là "GPS-".Mỗi khi nhấn phím Enter thì ô tiếp theo sẽ có sẵn chữ "GPS-" ta chỉ việc nhập thêm phần tên điểm còn lại ví dụ "1" ta có điểm GPS-1.
5. Cách soạn thảo tệp số liệu từ tệp 
CÁCH SOẠN THẢO TỆP SỐ LIỆU

ĐỊNH DẠNG TỆP SỐ LIỆU
GIẢI THÍCH
TencongtrinhTên công trình (một dòng không quá 60 ký tự)
sdg  nd
Các thông số của lưới:
sdg : Tổng số điểm định vị (điểm nút)
nd : Tổng số trị đo chênh cao
Tendiem
Nhập điểm gốc (số dòng = sdg):
Tendiem : Tên điểm gốc (≤8 ký tự)
Dau(i)   Cuoi(j)     S/n(ij)
 
Nhập cạnh đo (số dòng = nd):
Dau(i) : Tên điểm đầu đoạn đo (≤8 ký tự)
Cuối(j) : Tên điểm cuối đoạn đo (≤8 ký tự)
S/n(ij) : Giá trị khoảng cách giữa điểm đầu và cuối (km)

Ví dụ một tệp số liệu mẫu
LUOI QUAN TRAC DAP TRAN
4 5
RP1
RP2
RP3
RP4
RP1 RP2 3
RP2 RP3 7
RP3 RP4 4
RP4 RP1 5
RP1 RP3 9

Hỗ trợ online

Lượt truy cập năm 2018: 7234
Hôm nay: 26
Số người đang online: 1
Video giới thiệu
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến DPSurvey thông qua:
Bạn bè giới thiệu
Tìm kiếm trên internet
Tình cờ biết đến
  Xem kết quả
Đánh giá phần mềm DPSurvey
Theo bạn phần mềm này thế nào:
Rất hay
Hay
Bình thường
Không hay
Rất tồi
  Xem kết quả
Đánh giá tính năng phần mềm
Bạn đang sử dụng menu nào:
Xử lý lưới
Quan trắc
Chuyển đổi
Địa hình
  Xem kết quả
Quảng cáo
 
TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Copyright 2005 by Nguyen Kim Lai
Mobile :0912.612.532
Email : kimlai.mdc@gmail.com