TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Quảng cáo
Giao diện đồ hoạ Drawing

 1. Giao diện chương trình

2. Chức năng của chương trình

        2.1. Nhập dữ liệu:

 • Dữ liệu dưới dạng toạ độ tuyệt đối (x ,y ,z )
 • Dữ liệu dưới dạng toạ độ cực
 • Dữ liệu dưới dạng toạ độ tương đối (ΔX, ΔY, S ,..)

2.2. Xử lý và phân tích dữ liệu

 • Khả năng phân lớp (layer) dữ liệu.
 • Cung cấp các công cụ chỉnh sửa dữ liệu
 • Tạo bộ ký hiệu bản đồ
 • Tính toán dữ liệu

2.3. Hiển thị và in bản đồ

 • Cho phép hiển thị dữ liệu theo từng lớp với các kiểu đường và màu cho từng lớp riêng biệt.
 • Lưu trữ dữ liệu dưới các dạng: điểm (point), đường (line, polyline), vùng (polygon).
 • Cho phép in bản đồ ở các loại tỷ lệ hoặc phi tỷ lệ.

3. Thao tác đối với bản vẽ

       3.1. Tạo một bản vẽ mới

       Vào menu (trình đơn) Tệp tin => Tạo tệp tin mới hoặc từ thanh công cụ Tạo mới

       3.2. Mở một bản vẽ có sẵn

 

       Vào menu (trình đơn) Tệp tin => Mở tệp tin mới hoặc từ thanh công cụ Mở tệp tin

       3.3. Lưu bản vẽ

       Vào menu (trình đơn) Tệp tin => Lưu tệp tin mới hoặc từ thanh công cụ Lưu tệp tin hoặc có thể đổi tên tệp tin hiện hành sang một tên khác

       3.4. Hệ toạ độ

       Hệ toạ độ tuyệt đối mặc định trong Drawing là hệ toạ độ toán học XOY (x nằm ngang, y thẳng đứng). Do đó khi nhập dữ liệu dưới dạng toạ độ tuyệt đối của trắc địa phải nhập y trước, x sau.

       3.5. Đơn vị bản vẽ

       Đơn vị bản vẽ trong Drawing do người vẽ quy định thống nhất trong bản vẽ và thường chọn đơn vị là mét (m). Trong trắc địa khi nhập dữ liệu phải vào (dữ liệu thực ngoài thực địa) chỉ khi nào in bản đồ ra giấy mới đặt tỷ lệ.

       3.6. Góc

       Chiều quay mặc định của góc trong Drawing là quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (Counter Clockwise) nên khi nhập dữ liệu đo vẽ chi tiết của trắc địa phải đổi chiều quay của góc theo chiều thuận chiều kim đồng hồ (Clockwise)

        3.7. Cách nhập lệnh

        Thông thường lệnh trong Drawing có 3 cách sử dụng:

 • Vào từ thanh thực đơn (menu)
 • Vào từ các biểu tượng trên các thanh công cụ
 • Đánh lệnh trực tiếp sau dòng nhắc Command

3.8. Các thanh công cụ

 • Thanh công cụ chuẩn
 • Thanh thuộc tính đối tượng
 • Thanh đặt kích thước bản vẽ
 • Thanh vẽ đối tượng
 • Thanh tính toán
 • Thanh sửa chữa các đối tượng
 • Thanh bắt điểm
 • Thanh thu phóng

 


Hỗ trợ online

Lượt truy cập năm 2024: 421585
Hôm nay: 49
Số người đang online: 4
Video giới thiệu
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến DPSurvey thông qua:
Bạn bè giới thiệu
Tìm kiếm trên internet
Tình cờ biết đến
  Xem kết quả
Đánh giá phần mềm DPSurvey
Theo bạn phần mềm này thế nào:
Rất hay
Hay
Bình thường
Không hay
Rất tồi
  Xem kết quả
Đánh giá tính năng phần mềm
Bạn đang sử dụng menu nào:
Xử lý lưới
Quan trắc
Chuyển đổi
Địa hình
  Xem kết quả
Quảng cáo
 
TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Copyright 2005 by Nguyen Kim Lai
Mobile :0912.612.532
Email : kimlai.mdc@gmail.com