TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Quảng cáo
Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khảo sát, đo đạc (Lần đọc 29693)

I. Các quy phạm đo đạc bản đồ địa hình, địa chính

1. 08/2008/QD-BTNMT- Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000

2. TT-BTNMT/ 6 -2009: Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

3. QCVN 11/2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao

4. 96TCN 43 90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình

5. TT973: Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN -2000

II. Các tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến trắc địa

1. TCVN 3972-1985 : Công tác trắc địa xây dựng

2. TCXD 203 - 1997 : Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

3. TCXDVN 309 - 2004 : Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

4. TCXDVN 351 - 2005 : Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

5. TCXDVN 357 - 2005 : Quy trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa

6. TCXDVN 364 - 2006 : Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

III. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát các công trình giao thông

1. 22TCN 263 -2000: Quy trình khảo sát đường ô tô 

IV. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát các công trình thủy lợi

1. 14TCN 186 -2006 : Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

2. 14TCN 22 - 2002 : Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi

3. 14TCN 141 - 2005 : Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi


Hỗ trợ online

Lượt truy cập năm 2024: 421591
Hôm nay: 52
Số người đang online: 3
Video giới thiệu
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến DPSurvey thông qua:
Bạn bè giới thiệu
Tìm kiếm trên internet
Tình cờ biết đến
  Xem kết quả
Đánh giá phần mềm DPSurvey
Theo bạn phần mềm này thế nào:
Rất hay
Hay
Bình thường
Không hay
Rất tồi
  Xem kết quả
Đánh giá tính năng phần mềm
Bạn đang sử dụng menu nào:
Xử lý lưới
Quan trắc
Chuyển đổi
Địa hình
  Xem kết quả
Quảng cáo
 
TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Copyright 2005 by Nguyen Kim Lai
Mobile :0912.612.532
Email : kimlai.mdc@gmail.com