TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Quảng cáo
TẢI CÁC PHẦN MỀM TRẮC ĐỊA KHÁC (Lần đọc 42023)

I. Các phần mềm liên quan đến chuyên ngành trắc địa bản đồ

1. Coordinate Transfer 1.2 : Chuyển đổi các giá trị tọa độ từ HN-72, WGS-84 sang VN-2000

2. Change Zone 1.2 : Chuyển đổi các giá trị tọa độ từ múi chiếu này sang múi chiếu khác

3. BL Transfer 1.2 : Chuyển đổi toạ độ trắc địa sang tọa độ phẳng

4. Maptran 1.1 : Chuyển đổi bản đồ(*.dng) HN-72 sang VN2000 và ngược lại

5. Hướng dẫn cài đặt và sử dung: Coordinate Transfer 1.2, Change Zone 1.2, BL Transfer 1.2

II. Các phần mềm xử lý số liệu GPS

1. Phần mềm trút dữ liệu máy GPS của hãng South

2. Phần mềm bình sai GPSPro của hãng South

3.  Phần mềm bình sai GPS Compass CHC 

4. Phần mềm và hướng dẫn bình sai TGO 1.63 Part1 Part2

5. Phần mềm Trimble Total Control 2.73

III. Các phần mềm tiện ích khác

1. Phần mềm trút số liệu từ máy Nikon (Transit 2.36)

2. Phần mềm trút số liệu từ máy Topcon (TopconLink 7.5)

3. Phần mềm trút số liệu từ máy Topcon (TCOM 1.51)

IV. Các phần mềm tiện ích khác

1. Phần mềm trút số liệu từ máy Nikon (Transit 2.36)

2. Phần mềm trút số liệu từ máy Topcon (TopconLink 7.5)

3. Phần mềm trút số liệu từ máy Topcon (TCOM 1.51)

4. Driver chuyển đổi cổng COM sang USB (dùng cho Windows XP)

5. Driver chuyển đổi cổng COM sang USB (dùng cho Windows Vista)

6. Driver cổng USB RTK Kolida  (dùng cho Windows XP)

7. Driver cổng USB (Windows  mobile device center RTK Kolida  (dùng cho Windows 7 32bit)

8. Driver cổng USB (Windows  mobile device center RTK Kolida  (dùng cho Windows 7 64bit)

9. Phần mềm và Driver cổng USB máy thủy bình DL 202 Kolida 

10. Phần mềm hướng dẫn qua máy khách UltraViewer 5.0

 


Hỗ trợ online

Lượt truy cập năm 2024: 421564
Hôm nay: 45
Số người đang online: 1
Video giới thiệu
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến DPSurvey thông qua:
Bạn bè giới thiệu
Tìm kiếm trên internet
Tình cờ biết đến
  Xem kết quả
Đánh giá phần mềm DPSurvey
Theo bạn phần mềm này thế nào:
Rất hay
Hay
Bình thường
Không hay
Rất tồi
  Xem kết quả
Đánh giá tính năng phần mềm
Bạn đang sử dụng menu nào:
Xử lý lưới
Quan trắc
Chuyển đổi
Địa hình
  Xem kết quả
Quảng cáo
 
TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Copyright 2005 by Nguyen Kim Lai
Mobile :0912.612.532
Email : kimlai.mdc@gmail.com